the values ​​of our brand / brändimme arvot

Our top priority is environmental friendliness in both products and packages and transportation, so that there is no carbon footprint or minimal in the purchase.

Tärkeimpänä tavoitteemme on ympäristöystävällisyys sekä tuotteissa että pakkauksissa ja kuljetuksissa, jotta ostossa ei ole hiilijalanjälkeä tai se on minimaalista.

14-day return and exchange right / 14päivän palautus ja vaihto oikeus

you have the right to return or exchange the product within 14 days of receiving it if it is intact and only tried on, except for dolls, they must be unopened!

sinulla on oikeus palauttaa tai vaihtaa tuote 14 päivän sisällä siitä kun olet saanut sen jos se ehjä ja vain kokeiltu, lukuun ottamatta nukkeja ne pitää olla avaamattomia!

taxes / verot

note that 24% value added tax will be added to your order at checkout

huomaa että tilaukseesi lisätään kassalla 24% arvonlisävero

1 of 5

Featured collection